หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
อบต.โกรกพระ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   19 1 8 มิ.ย. 2563
อบต.พันลาน Facebook อบต.พันลาน เปิดให้บริการแล้วค่ะ   25 0 8 มิ.ย. 2563
อบต.หนองยาว ช่องทางในการรับฟัง/ร้องเรียนด้านบริหารงานบุคคล   80 0 6 มิ.ย. 2563
อบต.โกรกพระ สอบถามการชำระภาษีค่ะ   24 1 5 มิ.ย. 2563
อบต.หนองยาว ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ   75 1 5 มิ.ย. 2563
อบต.โคกเดื่อ Smart CCTV By TOT   32 1 1 มิ.ย. 2563
อบต.พยุหะ ติดต่อทางโทรศัพย์ไม่ได้เลยค่ะ   53 3 29 พ.ค. 2563
อบต.ห้วยน้ำหอม เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1019 1 27 พ.ค. 2563
อบต.บ้านไร่ ถึง สมาชิก อบต.บ้านไร่ ทุกหมู่บ้าน รวมถึง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   1103 1 26 พ.ค. 2563
อบต.เนินขี้เหล็ก [สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ]    19 0 26 พ.ค. 2563
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 384