หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
อบต.บางตาหงาย บุคลากร ( นิติกร )   2050 5 24 ส.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย 7 วลีที่ชื่นชม   1567 8 24 ส.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย ปลัด เก่ง   2030 7 10 ส.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย จัดทำลิงค์ อบต.บางตาหงาย แล้วครับ   1940 1 9 ส.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย รับโอนย้าย   1582 0 27 ก.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย ขอให้ทาง อบต. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะด้วย   1904 2 24 ก.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย เรื่องหมูๆ   1885 9 22 ก.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย ติชม   1750 2 6 ก.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย ไม่อยากฟังเสียง   1942 1 3 ก.ค. 2550
อบต.บางตาหงาย ชาวบ้าน   1738 2 3 ก.ค. 2550
<< หน้าแรก...     368      369      370      371     (372)     373