หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
อบต.หนองหม้อ Smart CCTV By TOT   178 0 28 เม.ย. 2563
อบต.สร้อยทอง Smart CCTV By TOT   12 0 28 เม.ย. 2563
อบต.ลาดทิพรส Smart CCTV By TOT   15 0 28 เม.ย. 2563
ทต.ท่าตะโก Smart CCTV By TOT   101 0 28 เม.ย. 2563
อบต.สายลำโพง Smart CCTV By TOT   5 0 28 เม.ย. 2563
อบต.วังมหากร Smart CCTV By TOT   15 0 28 เม.ย. 2563
อบต.วังใหญ่ Smart CCTV By TOT   13 0 28 เม.ย. 2563
อบต.พนมเศษ Smart CCTV By TOT   14 0 27 เม.ย. 2563
อบต.โคกเดื่อ Smart CCTV By TOT   12 0 27 เม.ย. 2563
อบต.โพธิ์ประสาท Smart CCTV By TOT   18 0 27 เม.ย. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 381