หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายกิจจา สีมาขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ
 
การคมนาคมสะดวกและเป็นเส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
 
การจัดหาแหล่งน้ำทางเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
 
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
ผู้ด้อยโอกาสถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในชุมชน
 
การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมด้านการศึกษา
 
ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชนในชุมชน
 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ ในพื้นที่