หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2563 เวลา 11.04 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 42 ท่าน