หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายกิจจา สีมาขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ใสสะอาด 2565 งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครสวรรค์สะอาด 2565 และ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากากรปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.มาบแก ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
   1     (2)     3      4   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009659 ต่อ 901