หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายกิจจา สีมาขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรม การมอบใบประกาศเกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA [ 9 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน 1ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 114  
 
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแ [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 144  
 
   1      2     (3)     4   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009659 ต่อ 901