หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายกิจจา สีมาขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA คะแนน 95.66 คะแนน [ 30 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
คำสั่งอบต.มาบแก เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 129  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคระกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 125  
 
  (1)     2      3   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009659 ต่อ 901
 
กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
นาบัวบ้านมาบแก
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553