หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คุ่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
แบบใบขอนุญาตให้ทำการโฆษณาและเครื่องขยายเสียง [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แบบแจ้งขออนุญาตขุดดิน [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แบบคำร้องขออนญาตก่อสร้างอาคาร [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แบบคำร้องก่อสร้างอาคาร [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แบบคำขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)  
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009-659
 
กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
วัดมาบแก
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553