หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริาหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริาหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2557 [ 9 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 153  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2555 [ 1 ธ.ค. 2554 ]  อ่าน : 175  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 18 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 190  
 
  (1)  
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009-659
 
กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
วัดมาบแก
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553