หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปสถิติข้อมูลการขอใช้บริการด้านประปา ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปสถิติข้อมูลการขอใช้บริการด้านควบคุมอาคาร ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปข้อมูลสถิติการขอใช้บริการด้านควบคุมอาคาร ประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปข้อมูลสถิติการขอใช้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปสถิติข้อมูลการขอใช้บริการด้านประปา ประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปสถิติข้อมูลผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมาบแก ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในพื้นที่ตำบลมาบแก ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)