หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบการลา พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)