หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แผนพัฒนาบุคลกร (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 15 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนแม่บทเทโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก IT Master Plan [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 24 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)