หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)