หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
  กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน บ้านมาบแก
จำนวนผู้เข้าชม : 73 ท่าน
 
 
กลุ่มพริกแกงและน้ำพริก กุล่มแม่บ้านยั่งยืน ชุมชนมาบแก
 
  กลุ่มพริกแกงและน้ำพริก กุล่มแม่บ้านยั่งยืน ชุมชนมาบแก
 
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านยั่งยืน
จำนวนผู้เข้าชม : 113 ท่าน
 
 
กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านมาบแก
 
  กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า ชุมชนบ้านมาบแก
 
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน บ้านมาบแก
จำนวนผู้เข้าชม : 55 ท่าน
 
 
  (1)     2   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009-659
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปภัมภ์
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553