หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองนมวัว   โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้างผู้ถูกเลิกจ้า/ผู้ว่างงาน   4 มี.ค. 2554 3997
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตาคลี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เรื่อง ผลการชนะการสอบราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณศาลเจ้าปู่) หมู่ 22   4 มี.ค. 2554 1801
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตาคลี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เรื่อง ผลการชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ 15   4 มี.ค. 2554 1843
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ไพฑูรย์ กรไกร และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)   2 มี.ค. 2554 3798
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554   2 มี.ค. 2554 2421
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   2 มี.ค. 2554 2877
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางตาหงาย   มติ ก.อบต.เดือนกุมภาพันธ์ 54   28 ก.พ. 2554 3063
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน    28 ก.พ. 2554 3130
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณทางเข้าวัดศรีสวรรค์สังฆาราม    28 ก.พ. 2554 2521
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 238/5 ถึงบริเวณบ้านนางลัดดา เทียนงาม   28 ก.พ. 2554 2265
<< หน้าแรก...     5330      5331      5332      5333     (5334)     5335      5336      5337      5338     ....หน้าสุดท้าย >> 5540