หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01  15 ม.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านครูสมหมาย สวรรค์พัฒนกุล ถึงบ้านนางสุขี จันทร์เลิศฟ้า ม.4 ตำบลมาบแก  5 ม.ค. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางลำดวน พิลึก ถึงบ้านครูสมหมาย สวรรค์พัฒนกุล ม.4 ตำบลมาบแก  4 ม.ค. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ลานปูนนางลำดวน พิลึก (บริเวณพิกัด N1731353 E583915) ถึงนานางบำเพ็ญ พิลึก (บริเวณพิกัด N1730736 E583727) หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธ.ค. 2563 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านครูสมหมาย สวรรค์พัฒนกุล ถึงบ้านนางสุขี จันทร์เลิศฟ้า ม.4 ต.มาบแก  2 ธ.ค. 2563 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ตั้งแต่บ้านนางลำดวน พิลึก ถึงบ้านครูสมหมาย ่สวรรค์พัฒนกุล ม. 4 ต.มาบแก  2 ธ.ค. 2563 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจั้ดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01  24 พ.ย. 2563 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก 01  24 พ.ย. 2563 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่ลานปูนนางลำดวน พิลึก ถึงนานางบำเพ็ญ พิลึก ม.1 ต.มาบแก  18 พ.ย. 2563 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากนานายชูศักดิ์ น้อยนาช (บริเวณพิกัด N1734625 E581160) ถึง (บริเวณพิกัด N1734305 E581280) ม.7 ต.มาบแก  17 พ.ย. 2563 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15