หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01  26 พ.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01  26 พ.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01  26 พ.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01  26 พ.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก  22 เม.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายทองหล่อ ไม้สนธิ์ ถึงบ้านนางนำ้ใส เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 5 ต.มาบแก  16 เม.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนางทองหยด นามโสวรรณ์ (บริเวณพิกัด N๑๗๓๑๖๒๐ E๕๘๔๒๑๓) ถึงบ้านนางราตรี พิลึก (บริเวณพิกัด N๑๗๓๑๖๖๘ E๕๘๔๒๑๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบแก   15 เม.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หลังบ้านนางแก้ว พิลึก (บริเวณพิกัด N1736847 E579453) ถึงบ้านนางสมัคร พิลึก (บริเวณพิกัด N1736851 E579375) หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก  13 เม.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนายเฉลียว พรมมารักษ์ (บริเวณพิกัด N17366958 E579872) ถึงบ้านนางบุญมี เขม้นกิจ (บริเวณพิกัด N1736928 E579891) หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก  13 เม.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนใหญ่ (บริเวณพิกัด N1737215 E580331) ถึงนานายเฉลียว พรมมารักษ์ (บริเวณพิกัด N1737652 E580450) หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก  13 เม.ย. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8