หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ต.วังเมือง   21 ก.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันแดดบริเวณหน้าห้องสำนักงานปลัด หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก  16 ก.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการซ่อมถนนชำรุดระหว่างนานางสุดใจ พิมสำโรง ถึงนานางไร จิตเนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก  8 ก.ย. 2563 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกพร้อมวางท่อ (บริเวณพิกัด N1732529 E583553) หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก   3 ก.ย. 2563 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชบริเวณลำคลองวังแจง บริเวณหัวฝาย หมู่ที่ 2,6,7 ตำบลมาบแก   1 ก.ย. 2563 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก  1 ก.ย. 2563 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อ(บริเวณพิกัด N1732529 E583553) หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  27 ส.ค. 2563 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกพร้อมวางท่อ (บริเวณพิกัด N1732529 E583553) หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก   27 ส.ค. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการขุดลอกวัชพืชบริเวณลำคลองวังแจ้ง บริเวณหัวฝาย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก อำเถอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  24 ส.ค. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชบริเวณลำคลองวังแจง บริเวณหัวฝาย หมู่ที่ 2,6,7 ตำบลมาบแก  24 ส.ค. 2563 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12