หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  23 พ.ย. 2554 3318
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  23 พ.ย. 2554 2650
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์   23 พ.ย. 2554 2739
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  7 พ.ย. 2554 2821
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  7 พ.ย. 2554 2996
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  14 ต.ค. 2554 3831
ข่าวประชาสัมพันธ์   การออกใบอนุญาตขับรภ (รถจักรยานยนต์)  10 ส.ค. 2554 3519
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)  21 ก.ค. 2554 3503
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมาบแก หมู่ที่ 3   8 เม.ย. 2554 3337
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสนุ่น หมู่ที่ 2   8 เม.ย. 2554 3670
<< หน้าแรก...     48      49      50      51     (52)     53