หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)   21 ธ.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 9 รายการ และวัสดุคงทนถาวร ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 7 รายการ   18 ธ.ค. 2563 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓   14 ธ.ค. 2563 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด  14 ธ.ค. 2563 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   30 ต.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตั้ง  21 ต.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัตืเหตุ  15 ต.ค. 2563 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  14 ต.ค. 2563 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การรณรงค์มาตราการปกระหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก   14 ต.ค. 2563 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก   1 ต.ค. 2563 64
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 56