หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสนุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก จำนวน 1 อัตรา ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  1 ต.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  1 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  1 ต.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)   1 ต.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามแผนงานเคหะและชุมชน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)   1 ต.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)   1 ต.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอส ที ขนาด 200 ซีซี ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงปิดภาคเรียน)   1 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอส ที ขนาด 200 ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงปิดภาคเรียน   1 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดบริเวณหน้าห้องสำนักงานปลัด ม.3 ต.มาบแก  25 ก.ย. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมถนนชำรุดระหว่างนานางสุดใจ พิมสำโรง ถึงนานางไร จิตเนาวรัตน์ ม.2  24 ก.ย. 2563 73
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 52