หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปรับลดขั้นตอนติดต่อและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  18 ต.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต. มาบแก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.   14 ต.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ต.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งยกเลิกกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  13 ต.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563   13 ต.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง  8 ต.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  8 ต.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  8 ต.ค. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  8 ต.ค. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  8 ต.ค. 2564 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 59