หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างผนังดาด คสล.ป้องกันตลิ่งพัง บริเวณท่อลอดเหลี่ยมตรงนานายสมเกียรติ เวียงแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก  29 พ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  27 พ.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01  26 พ.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01  26 พ.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01  26 พ.ค. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01  26 พ.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563 คนพิการ รายนายวรวุฒิ สังข์ทอง จำนวน 8 รายการ  21 พ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน ๒ รายการ และวัสดุคงทนถาวร ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2562   21 พ.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดำเนินการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้กับสถานประกอบการและร้านค้า ในเขตพื้นที่ของตำบลมาบแก  7 พ.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพมอบให้กับผู้ถูกกักตัว 14 วันและผู้ที่ได้รับผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1 จำนวน 15 ชุด  1 พ.ค. 2563 7
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 57