หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประการอบต.มาบแก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางเลี่ยม พงษ์เกษตรการฯ   11 ก.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก ตั้งแต่นานายใหญ่ ถึงนานายประเสริฐ ขันเขต์   8 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ตั้งแต่นานายสมรวม เขม้นกิจ ถึงนานายสมชาย กาวี หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก   4 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ตั้งแต่บ้านนายจ่อย พิลึก ถึงนานางสาวสุพัตรา เผือกแก้ว ม.7 ตำบลมาบแก   4 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสุพล เชื้อแพง ถึงบ้านนายสมัย พิลึก หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบแก   4 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01   3 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01   3 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก รุ่น FC-203 สีเทา SURE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1.20 เมตร รุ่น T-268 สีสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ก.ค. 2562 11
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 40