หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางอรพิณ จำนงโภค ถึงวัดหน้าเขา หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก   4 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ    29 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก   23 ส.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ   21 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)   19 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)   19 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาที)   19 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง   19 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง   19 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำในชุมชน ตั้งแต่หน้าบ้านนายวันชัย จันทะวงษ์ ถึงหน้าบ้านนายเปรมจิตต์ พิลึก หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก   15 ก.ค. 2562 29
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 40