หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ตั้งแต่นานางโสภี แจ้งถิ่นป่า (บริเวณพิกัด N1736675 E580615) ถึงนานางเกสร จันทร์ศรี (บริเวณพิกัด N1736347 E580613) หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ต.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ตั้งแต่นานายสวัสดิ์ (บริเวณพิกัด N1733701 E583755) ถึงนานางประคอง (บริเวณพิกัด N1733446 E583115) หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ต.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก จากนานายชูศักดิ์ น้อยนาช (บริเวณพิกัด N1734625 E581160) ถึง (บริเวณพิกัด N1734305 E581280) หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ต.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก 01  15 ต.ค. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก 01  15 ต.ค. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01  15 ต.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัตืเหตุ  15 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  14 ต.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การรณรงค์มาตราการปกระหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก   14 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตั้ง  12 ต.ค. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 66