หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    18 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี)   18 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   11 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่่วไป ของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา   1 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสนุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา   1 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมาบแก หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา   1 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา   1 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน (การรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้โฟมและถุงพลาสติก) ในเขตพื้นที่ตำบลมาบแก   23 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบรีหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางเลี่ยม พงษ์เกษตรการ ถึง บ้านนายปรีชา วรวาท หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก   17 ก.ย. 2562 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39