หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 23 พฤศจิยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมาบแก จำนวน 88 คน
โดยมีนางสรัญจิต  นิ่มสิทธิกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.มาบแก (ผอ.การเลือกตั้งอบต.มาบแก) เป็นประธานในพิธีและท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายทะวิช  คันทวงษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านมาบแก (ประธานกกต.) 2. ดร.จีรพงศ์  พิฤกษ์ ผอ.รร.ไตรราษฏร์อุปถัมภ์ 3. น.ส.หทัยชนก  วงศ์กระจ่าง ครู รร.บ้านมาบแก ร่วมการโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้
และวิทยากรผู้บรรรยายให้ความรู้ 2 ท่าน 1.นายนิรุต นุตภูมิ ท้องถิ่นอำเภอลาดยาว และนายธนากร  หนูเอียด ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่หน้านายก อบต.ศาลเจ้าไก่
#ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส#

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 16.14 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X