หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอลาดยาว เรื่องการ เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน และการรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเวลาราชการ  
 

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอลาดยาว เรื่องการ เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน และการรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเวลาราชการ ในวันเวลาดังต่อไปนี้
(1) วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
(2) วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
(3) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (วันเลือกตั้ง) ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.
(4) สำหรับวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ 5 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. จะเปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 10.46 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 34 ท่าน