หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งยกเลิกกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กกต.จังนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งยกเลิกกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด -เตรียมจัดส่งคู่มือผู้สมัครไปให้ทุก อบต.เพื่อแจกจ่ายผู้สมัคร
-ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมไลฟ์สดเฟสบุ๊ค เมื่อกำหนดวันเวลาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 10.50 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 27 ท่าน