หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

แบบฟอร์มการหาเสียง
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
<<
>>
X
แบบฟอร์มการหาเสียงเป็นทีม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สมัครที่ประสงค์จะยื่นเอกสารฯ
(วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความประสงค์จะยื่นเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 สามารถมายื่นที่ สนง.กกต.จว.นครสวรรค์ ชั้น 2 ได้เพราะมีพนักงาน กกต.
รอรับยื่นเอกสารดังกล่าว ฝากท่าน ผอ.กต. และ กกต. อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครฯ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 10.38 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 27 ท่าน