หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  ในพื้นที่ตำบลมาบแกทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.มาบแกร่วมกันอสม.ตำบลมาบแก จะดำเนินการหยอดทรายอะเบท ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และออกฉีดพ่นหมอกควันในหมู่บ้านของพื้นที่ตำบลมาบแก ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 ดังนี้
วันที่ 30 สิงหาคม 2564  ฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
วันที่ 31 สิงหาคม 2564  ฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
วันที่ 1  กันยายน 2564  ฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 2
วันที่ 6  กันยายน 2564  ฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 6
วันที่ 3  กันยายน 2564  ฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 7

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 11.01 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 148 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X