หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน ๒ รายการ และวัสดุคงทนถาวร ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุ  ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน ๒ รายการ  และวัสดุคงทนถาวร  ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ จำนวน 9 รายการ  ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 11.46 น. โดย คุณ จุฑามาส หิริโอ

ผู้เข้าชม 4 ท่าน