เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
 

โครงการขุดลอกคลอง ทรบ. หมู่ที่ 4 บ้านมาบแก ตำบลมาบแก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,275 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 16.43 น. โดย คุณ จุฑามาส หิริโอ

ผู้เข้าชม 42 ท่าน