หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายกิจจา สีมาขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
กิจการสภา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
คำแถลงนโยบาย ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 7 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 324
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ประชุมสภาครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกและแต่งตั้ง ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา [ 27 ธ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 160
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 10 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 131
 
 
         


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 6 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 130
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 19 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 138
 


 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 157
 
  (1)     2