หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 


นายศุภชัย ศรีประเทศ
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาบแก
 


นางภาวนา แก้วมาลา
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาบแก


นางสำราญ สมแดง
สมาชิกสภา อบต.มาบแก หมู่ที่ 1
 
 


นายอนันต์ กลั่นกสิกรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสาวปราณี สิงห์โตทองนายนิยม พิลึกนางสาวมาลัย อินทรไพจิตรนายสมาน เหล่าเขตกิจนางสาวปราณี พิลึกนายกิมใช้ เหล่าปลาศรีนางทองสี เขม้นกสิกิจนายคูณ พิลึก