หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 


นายวิเชียร สีลา
กำนันตำบลมาบแก
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสมคิด พิลึก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายพิเชษฐ์ กลั่นกสิกรณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นางสาวสมหญิง พิมพาภักดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายลำยวง สุราภา
ผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 5


นายบุญเลิศ ศรีประเทศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายบุญส่ง พิลึก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7