หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ ตั้งแต่ฝายกำนันภาส (บริเวณพิกัด N1 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนข้าราชการและป [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
 
อบต.วังซ่าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ทั้ง 14 หมู่บ้าน [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังซ่าน ส่งเสริมกิจกรรมทำฟันให้ประชาชน [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ ไม้ประดับดูดสารพิษ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ มลพิษทางอากาศ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังซ่าน สนามกีฬาในตำบลวังซ่าน [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น ลดโรค [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษและสิ่งแวดล้อม [ 15 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0