หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้าง๋ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กจ 7529 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำในชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ และเก้าอี้ (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองช่าง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14