หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา (ชนิดหอถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อบันไดอลูมิเนียม ของกองช่างองค์การบริหารส่่วนตำบลมาบแก จำนวน 1ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ทางเข้าบ้านนายสมชาย แผงมณี ถึงหน้าบ้าน นายสังวร พิลึก หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงบ้านนายสมชาย กาวี หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางเลี่ยม พงษ์เกษตรการ ถึงบ้านนางสมบัติ ว่องวิการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างขยายท่อเมนประปา ตั้งแต่บ้านหัวฝาย ถึงบ้านสนามหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ตั้งแต่นานายศรัณย์ สิงห์โตทอง ถึงนานางทองดี พิลึก หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ตั้งแต่นานายศรัณย์ สิงห์โตทอง ถึงนานายสมาน พิลึก หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43