หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนม ยู.เอส.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำดือน ตุลาคม 2566 ถึงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนม ยู.เอส.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำดือน ตุลาคม 2566 ถึงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ถึงหมู่ที่3 ตำบลห้วยน้ำหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา (ชนิดถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น IM C2000 CPL6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38