หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ตั้งแต่นานายกุล พิลึก ถึงนานางสายพิน เรื่อศรีจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากนานางประมวล ฤทธิเดช ถึงนานายวีระชัย จำปานิล หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตั้งแต่นานายใหญ่ ถึงนานายประเสริฐ ขังเขต หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างผนังดาดป้องกันตลิ่งพัง บริเวณนานางสาหร่าย พิลึก ถึงนานายประกอบ กล้าถิ่นภู หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง แห่งที่ 2 บริเวณนานายเยาว์ สุราภา หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง แห่งที่ 1 บริเวณนานายสมชาย พูลกสิการ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที. ขนาด 200 ซีซี ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 4 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านหน้าเขา-บ้านหัวเขา หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26