หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางอรพิน จำนงโภค ถึงวัดหน้าเขา หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31