หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ทีี่ 3 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น (กรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสระประปา หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสระประปา หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสระประปา หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19