หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายกิจจา สีมาขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  
  84 หมู่ 3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
  เบอร์โทรศัพท์ : 056-009-659 โทรสาร : 056-009-106  
  Website : www.mabkae.go.th  
  Email : mabkae@mabkae.go.th  
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009659 ต่อ 901
 
นาบัวบ้านมาบแก
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553