หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก  
  84 หมู่ 3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  
  เบอร์โทรศัพท์ : 056-009-659 โทรสาร : 056-009-106  
  website : www.mabkae.go.th  
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009-659
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปภัมภ์
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553