เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายนิติกร สมเผดิม ถึงบ้านนางสายหยุด พิลึก หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2559 เวลา 17.23 น. โดย คุณ พัชราภา ภูฆัง

ผู้เข้าชม 129 ท่าน